ሞባይል ድምጽ+ዳታ ጥቅል

እለታዊ ሞባይል
ድምጽ+ዳታ ጥቅል

ለ24 ሳዓት የሚቆይ

ሳምንታዊ ሞባይል
ድምጽ+ ዳታ ጥቅል

ለ7 ቀን የሚቆይ

ወርሃዊ ሞባይል
ድምጽ + ዳታ ጥቅል

ለ30 ቀን የሚቆይ

With one-time or recurring options