Kuufama Moobaayilaa Fileeksii

Kuufama Moobaayilaa Fileeksii Keenyaan Fayyadamaa, Ittiin Bohaaraa!

Kuufamicha fayyadama (App) My Ethiotel or telebirr dhaan bitadhaa ykn *999# bilbila

Yuuniitii Fileeksiin ittiin jijjiiramu;

  • Yuuniitii Fileeksii 6  = Bilbila biyya keessaa daqiiqaa 1
  • Yuuniitii Fileeksii 2 = Daataa MB 1
  • Yuuniitii Fileeksii 2 = Ergaa Barreeffamaa biyya keessaa 1
Flexi Mobile package page

Fileeksii Kan Guyyaa

Qarshii15
  • Fileeksii Yuunitii 390

Fileeksii Kan Torbanii

Qarshii50
  • Fileeksii Yuunitii 1320

Fileeksii Kan Torbanii

Qarshii100
  • Fileeksii Yuunitii 2280