E-Siim

An eSIM is a SIM card that is embedded in a mobile device and can connect you to any operator offering eSIM services. It is an evolution of the physical SIM card with smartphones, tablets and laptops are being equipped with an eSIM card.
The eSIM technology provides both a primer to introduce the basics of Remote SIM Provisioning technology and an introduction to the detailed technical specifications for both the consumer solution & M2M solution channels.

Faayidaalee Teekinooloojii kanaa

 • Salphaa fi quunnamtii neetwoorkii ga’aa
 • Bilbila tokkoon lakkoofsa tajaajilaa tokkoo ol fayyadamuu kan dandeessisu.
 • Siim kaardii jijijjiiruun fayyadamuu ni hanbisa.
 • Laaptooppii, Sa’aatii Smaartii, Taableetii kanneen fakkaatan salphaatti wal quunnamsiisuuf, omishtoota, raabsitootaa fi tajaajila kennitoota tajaajila kennitoota geejjibaa akkasumas diivaayisoota dijitaalaa addaddaa salphaatti wal quunnamsiisuun kanneen tajaajila si’ataa argachuuf fedhii qaban hundaaf mala dhihaatedha

በኢ-ሲም የሚሰሩ ስልኮች

Saamsangii

   • Samsang gaalaaksii S21
   • Samsang gaalaaksii S21+ 5G
   • Samsang gaalaaksii S21+ Altiraa  5G
   • Samsang gaalaaksii S22
   • Samsang gaalaaksii S22+
   • Samsang gaalaaksii noot 20
   • Samsang Gaalaaksii Noot 20 Altraa 5G
   • Samsang Gaalaaksii Foold
   • Samsang Gaalaaksii Z Foold 2 5G
   • Samsang Gaalaaksii Z Fool3 5G
   • Samsang Gaalaaksii Z Filiip
                       Ayifoonii

    • Ayifoon 11
    • Ayifoon ‘SE’ 2 (2020)
    • Ayifoon 12
    • Ayifoon 12 xiqqoo (mini)
    • Ayifoon 12 Pro
    • Ayifoon 12 Pro Maksi
    • Ayifoon 13
    • Ayifoon 13 Xiqqoo (Mini)
    • Ayifoon 13 Xiqqoo (Mini)
    • Ayifoon13 Pro ma
    • Ayi ‘SE’ 3 (2022)

Gugilii

    • Guugil piksil 4 ‘XL’
    • Gugil piksil 5
    • Gugil piksil 5A
    • Gugil piksil 6
    • Gugil piksil 6 Pro
    • Gugil piksil 3 ‘XL’
    • Gugil piksil 2 ‘XL’

Huwaawwee

   • Huwaawwee P40
   • Huwaawwee P40 Pro
   • Huwaawwee Meet 40 Pro

Motorollaa

   • ሞቶሮላ ራዛር 2019
   • ኑ ሞባይል ኤክስ5
   • ጄምኒ ፒዲኤ
   • ራኩቴን ሚኒ

Oppoo

   • Oppoo fayindi X Pro
   • Oppoo Renoo 5A
   • Oppoo Renoo 6 Pro 5G