Follow Us

Recent Posts

ኢትዮ ቴሌኮም ሰ/ምስ/ሪጅን የተለያዩና የተቆራረጡ የፕላሰቲክ ነክ ማተሪያሎች፤የተለያዩ መጠን ያላቸዉ ላሜራ ሽቶች፡ቱቦላሬ ብረቶች የኬብል ድራም ብረቶች ያገለገሉ የበርና መስኮቶች ፤አገልግሎት የሰጡ የታወር ብረቶች ፤ያገለገሉ የፌሮብረቶች ፤ የተነቀሉ የብረት በር እና መስኮቶች ባሉበት ሁኔታ ለሕጋዊ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

Read More »
Archives